Органи

На Оснивачкој скупштини удружења Параћинаца и пријатеља Параћина  одржаној 28. 11.2000. године изабрано је руководство удружења у следећем саставу:

прим. Др Момир Стефановић, за председника Скупштине.

Академски сликар Невена Теокаревић и инж. Велибор Борко Качунковић за подпредседнике Скупштине.

Миодраг Мика Марић, Брана Димитријевић и Лазар Марић, изабрани су за почасне председнике Скупштине.

Председништво: инж Бранко Радовић - Председник

Бранко Куцина и  Добривоје Матовић - потпредседници

Афродита Јелић - секретар, Милан Симић - благајник.

Управу удружења још чине: Роксанда Ристић и Никола Корбутовски.

Надзорни одбор: Јован Стојковић, Михајло Радосављевић и Димитрије Марковић.

На седници председништва Удружења Параћинаца и пријатеља Параћина које је одржана 26. новембра 2006. године за председника удружења је изабран једногласно Петар Живановић, дипл. инж. електротехнике. Овом приликом изабрани су и:

Роксанда Ристић, дипл. правник и Ненад Аксентијевић, дипл.инж.арх , за  потпредседнике.

Анђелка Васић-Сараван - секретар.

Милан Симић, дипл.екон. - благајник

На редовној седници Скупштине Удружења Параћинца и пријатеља Параћина одржаној 28. новембра 2006. изабрано је ново руководство у следећем саставу:

прим. Др Момир Стефановић, за председника Скупштине.

инж. Бранко Куцина , за заменика председника Скупштине.

инж. Бранко Радовић, инж. Велибор Борко Качунковић и Добривоје Матовић за подпредседнике Скупштине.

Чланови Председништва: Ненад Аксентијевић, Јелка Дакић, Бобан Дејановић, Петар Живановић, Афродита Јелић, Никола корбутовски, Момир Лазић, Роксанда Ристић, Анђелка Васић-Сараван, Милан Симић, Марјан Смиљанић, Надица Сунабашић и Драган Шојић.

Руководство Удружења Параћинаца и пријатеља Параћина

Почасни члан Удружења: Академик Драгослав Михајловић - Почасни председник Удружења

Председник скупштине Удружења: Велибор Качунковић

Заменик председника Скупштине Удружења: Бранко Куцина

Председник управног одбора Удружења: Петар Живановић

Заменик председника управног одбора: др Саша Живановић

Чланови управног одбора Удружења: 1. Роксанда Ристић, 2. Афродита Јелић, 3. Дејан Лазаревић, 4. Јелка Дакић, 5. Владица Живановић, 6. Драгослав Ристановић, 7. Бранкива Шћекић, 8. Оливера Стојковић-благајник.

Надзорни Одбор: 1. Слободан Бата Балетић, 2. Љубиша Јовановић, 3. Стојан Радосављевић

Секретар Удружења: Емилија Стефановић

Руководство Удружења Параћинаца и пријатеља Параћина, после одржане скупштине априла 2019.

Склупштина
- Петар Живановић, председник Скупштине
- Бранко Куцина, заменик председника Скупштине
- Јелка Дакић, заменик председника Скупштине
Управни одбор
- др Саша Живановић, председник УО
- Саша Радуловић, заменик председника УО
- Сања Влаисављевић,заменик председника УО
Чланови УО
- Александар Илић
- Стојадин Радосављевић
- Дејан Лазаревић
- Милош Тодоровић
- Бранка Златковић - благајник
- Мирјана Тодоровић
- Љубиша Танић
- Владица Живановић
- Добривоје Матовић
- Јелена Сврзић
- Бобан Дејановић – представник општине Параћин

 

Почетна II Место окупљања II Хронологија II Чланство II Органи II  Документа II Гласило

  Састанци II Активности II Фото II  Линкови II  Контакт